16 Pàg. Opinió
02 de Març 2018

El català, llengua de tots

Reflexions sobre la immersió lingüística

L’accés il·limitat a les revistes és un avantatge exclusiu dels subscriptors. Els usuaris registrats tenen accés a un màxim de cinc revistes.


Resum de la revista digital

Malgrat els esforços fets durant més de tres dècades per revitalitzar un idioma que havia estat prohibit, avui el català no és la llengua comuna en el seu propi territori. L'escola i l'administració pública són els dos únics àmbits on és la llengua vehicular, i ara hi està amenaçada. Davant els intents de diluir la immersió lingüística a les escoles, fem un recull d'articles d'opinió publicats a l'ARA sobre aquesta qüestió. 

En aquesta revista podeu trobar

  • Els articles d'Esther Vera, Antoni Bassas, Ignasi Aragay, Xavier Bosch, Joan B. Culla, Sebastià Alzamora, Francesc Canosa, Joan Ridao, Joan Mena, Ferran Sáez Mateu, Tayssir Azouz i Albert Pla.
  • L'experiència d'aprenentatge lingüístic personal d'alguns dels articulistes.
  • Les raons pedagògiques, sociopolítiques i jurídiques que invalidarien qualsevol intent d'alterar el model lingüisític educatiu vigent.
  • L'anàlisi política de la qüestió: atacar el català com a estratègia per guanyar vots.