40 Pàg. Economia
29 d'Octubre 2018

Les cares del precariat

Els treballadors precaris s'expliquen

L’accés il·limitat a les revistes és un avantatge exclusiu dels subscriptors. Els usuaris registrats tenen accés a un màxim de cinc revistes.


Resum de la revista digital

Les cares del precariat radiografia treballadors de sectors molt diversos (restauració, telefonia, informàtica...) que es troben en condicions laborals molt precàries, no només pel que fa al sou o al tipus de contracte sinó també al nombre d'hores que dediquen a la seva feina.

Recull el conjunt de reportatges que, amb aquest mateix títol, han estat publicats l'any 2018 a l'ARA. 

En aquesta revista podeu trobar

* Reportatges dels qui treballen 13 hores al dia sense descansar, ho fan amb material completament obsolet o fan un ús a fons de les noves tecnologies sense haver rebut formació en aquest àmbit. 

* Testimonis que posen de manifest que la precarietat afecta especialment els més febles.